Boema & Losir Boema & Losir

ssss

sssssssssssssssss

Vila Artiștilor, Sanatoriul Societății Scena Artiștilor din România

Vila Artiștilor, Sanatoriul Societății Scena Artiștilor din România, 1910 – 1920

Str. Albăstrelelor nr. 5

 

Vila parter și etaj este amplasată la intersecția străzilor Ovidiu și Albăstrelelor, retrasă de la ambele străzi, cu fațada principală, paralelă cu str. Ovidiu, către Nord-Est și cu accesul din această stradă.

În partea de SV, cu acces din str. Albăstrelelor, se afla o vilă parter cu cerdac pe fațada principala, cu denumirea „Sănătatea”

Vila artiștilor SCENA a fost înființată de actorul Constantin Tănase și este construită în stil neoromânesc. Are un volum compact, acoperit cu șarpanta în 4 ape, cu streașina largă, pe console din lemn si învelitoare din țiglă.Fațada principala este simetrică, compusa din 5 travei, cu accesul in centru, ridicat pe câteva trepte. Partea centrală a volumului, cu fațade spre NE – str. Ovidiu și posterioară-spre SV, este mai joasă decât zonele laterale, cu fațade spre NV – str. Albăstrelelor și SE.

În fațada principală, accesul situat în axul de simetrie era protejat printr-o copertină cu șarpanta în 3 ape, pe console din lemn. Deasupra acestuia, la etaj, se afla un balcon acoperit de o prelungire a pantei acoperișului, pe console din lemn.

 

Cele două travei laterale, ieșite în rezalit, corespund cu fațadele laterale și sunt acoperite separat, în 4 ape, cu streașina mai înaltă decât corpul central al clădirii, cu console din lemn și pazie din lemn traforat. Zona de sub streașină este decorată cu o friză cu profile verticale. Ferestrele sunt de proporție verticală, generoase ca suprafață, cu trei canate și supralumina. Fiecare fereastră de la parter este unită cu cea de la etaj printr-o profilatură verticală. Parapeții de la etaj sunt decorați cu câte un grup de 3 nișe dreptunghiulare. Aceeași decorație se regăsește pe parapetul balconului de la etaj. Câte un profil orizontal pe două console ce constituie glaful ferestrelor de la parter și de la etaj se repetă sub parapetul casetat de la etaj. Ferestrele etajului, la capetele fațadei principale (și posterioare) și pe fațadele laterale sunt decorate în partea superioară cu câte un grup de 5 ocnițe. Fațadele laterale sunt simetrice, având în centru un rezalit și cuprind câte 4 travei luminate prin 4 ferestre, mai înguste decât cele din fațada principală, cu parapetul decorat cu o singură nișă.

Fațada posterioară prezintă în centru, la parter, 5 goluri arcuite în plin cintru, având arcade profilate în partea superioară, dintre care cea centrală este o intrare din curte. La etaj, în aceeași zona există 5 ferestre, separate prin pilaștri.

Toate cele 4 colțuri ale clădirii sunt întărite, la nivelul parterului, cu contraforți din zidărie amplasați pe diagonală, acoperiți cu pantă spre exterior, cu învelitoare din țiglă.

În decursul timpului, clădirea a suferit modificări, ultima în anul 2012. Pe fațada principală la parter, în dreapta accesului, a fost alipită o încăpere din zidărie, acoperită cu o pantă spre strada și a dispărut copertina de deasupra intrării, golurile ferestrelor de la parter au fost micșorate pe înălțime, unele goluri au fost închise, păstrându-se ancadramentele, tâmplăria originară din lemn a fost înlocuită cu una din p.v.c. de culoare albă, cu pierderea detaliilor interioare.

 

Share Project :