Boema & Losir Boema & Losir

ssss

sssssssssssssssss

Bibliografie generală:

 

Arhiva Institutului Național al Patrimoniului

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Constanța

Arhiva Direcției Județene pentru Cultură Constanța

BJ „Ioan N. Roman” Constanța – Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Galați

Arhiva Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea

Arhiva Primăriei Sulina

 

„Constanța și Techirghiolul Ghid ilustrat”, Institutul Grafic „Albania” Constanța, 1924;

Revista, „L’Architecture d’aujourd’hui”, Nr. 5, 1934;

„Revistă de balneologie editată de Sanatoriul balnear și de recuperare Techirghiol. Centrul de cercetare științifică”, Anul III, nr. 9, Editura Next Book, Constanța, 2017;

Petre Coteț, Ioan Popovici, Gavrilă Simion, „Tulcea GHID TURISTIC”, Editura pentru Turism, București 1975;

Paul Constantin, „Dicționar universal al arhitecților”, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986;

Marcel Drăgan, „Eforie Nord ghid turistic”, Editura Ex Ponto, Constanța, 2002;

Marcel Drăgan „Mangalia Nord ghid turistic”, Editura Ex Ponto, Constanța, 2002;

Marcel Drăgan „Litoralul românesc al Mării Negre” ghid turistic, Editura Ex Ponto, Constanța, 2003;

Marcel Drăgan, „Județul Constanța ghid turistic”, Editura Ex Ponto, Constanța, 2002;

Mirela Duculescu, „George Matei Cantacuzino (1899-1960). Arhitectura ca temă a gândirii/Architecture as a Subject of Thought”, Editura Simetria, București, 2010;

Anca Filip, „Uzina de apă din Sulina”, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice nr. 1-2, 2010;

Felix Iacob „Istoria Igienei în România în secolul al XIX-lea și starea ei la începutul secolului al XX-lea”, Partea I, București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1901;

H. Ionescu, I. N. Duployen, „Constanța și Techirghiolul. Ghid ilustrat 1924”, Institutul Grafic „Albania” Constanța, 1924;

Mariana Jugănaru, Ion Dănuț Jugănaru, „Marketing activities in early existence of Mamaia Touristic Resort”, Analele Universității „Ovidius”, Volumul XIX, nr. 2, 2019;

Nicolae Lascu, Ana Maria Zahariade, „Horia Creangă. O monografie”, Editura Universitară ”Ion Mincu”, 2019;

Aurelia Lăpușan, Șt. Lăpușan, „Techirghiol”, Editura Next Book, Constanța, 2018;

Aurelia Lăpușan, Șt. Lăpușan, Gh. Stănescu, „Album cu amintiri Mamaia 1906-2006”, Editura Dobrogea, Constanța, 2006;

Viorel Ovidiu Lipovan, Gabriel-Octavian Nicolae „Constanța Remember 1895-1945”, Editura Ovidius University Press, Constanța, 2010;

Stan Lucian, „Vilegiatura la mare în perioada interbelică”, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, București, 2012;

Ruxandra Nemțeanu, „S.O.S. – Arhitectura de vilegiatură din orașul Eforie, județul Constanța”, Revista ”Arhitectura”, nr. 6, 2012;

Ruxandra Nemțeanu, „Vila în stil neoromânesc”, Editura Simetria, București, 2014;

Eugen Panighianț, „Delta Dunării și Complexul Lagunar Razelm – ghid turistic – ”, Editura Sport-Turism, București, 1982;

Doina Păuleanu, „Peninsula misterioasă Incursiune în istoriile Constanței”, Editura „Monitorul Oficial R. A”, București, 2019;

Doina Păuleanu, „Constanța 1878-1928 Spectacolul modernității târzii”, Vol. II, Editura Arcade, București, 2005;

Demetru Popescu, Claudiu Giurcăneanu, Șt. Stoenescu, Al. Pop, „Dobrogea. Litoralul românesc. Ghid”, Editura Meridiane, București, 1964;

Carmen Popescu Coordonator, Arpad Zachi, „ Spațiul modernității românești/The Space of Romanian Modernity 1906-1947”, Editura Fundației Arhitext design, București, 2011;

Emil Prager, „Betonul armat în România”, Vol. 1, Editura Tehnică, București, 1979;

Militza Sion, „Henrieta Delavrancea Gibory arhitectură 1930-1940” Editura Simetria, București, 2009;

Gh. Stănescu, C. Sava, Cristina M. Popescu „Techirghiolul și Eforiile litoralului românesc. Istorie ilustrată”, Editura Boldaș, Constanța, 2020;

Costin Ștefănescu, „Stațiuni balneare și climaterice din România”, Editura Meridiane, București, 1967;

Dan Teodorovici, „George Matei Cantacuzino modernismul hibrid”, Editura Simetria, București, 2016;

Emil Țeposu, Valeriu Pușcariu, ”România balneară și turistică”, Editura Cartea Românească, București, 1932.

 

Surse online:

 

arhitectura-1906.ro

costingheorghe.ro

eforiecolorat.ro

igrek.amzp.pl

imagoromaniae.ro

mangalia.tv